top of page

Onderliggende oorzaken van mentale gezondheid

Als wetenschappelijk medewerker aan het Trimbos-instituut doe ik onderzoek naar het effect van maatschappelijke (leef)omstandigheden op mentale gezondheid. Uit eerder onderzoek weten we bijvoorbeeld dat armoede mentale klachten veroorzaakt--en dus ook dat ingrijpen op armoede een gezonde samenleving bevordert. Ons team bij Trimbos heeft als doel om te bepalen wat dit betekent voor de Nederlandse context en hoe we met slim beleid en werkzame interventies de mentale gezondheid kunnen bevorderen, zelfs in economisch moeilijke tijden. We gebruiken een mix van onderzoeksmethoden waaronder interviews, groepsgewijze concept- en modelworkshops, text mining, en multivariate statistiek.

Ons team schreef onlangs een kennissynthese over dit onderwerp, die hier te vinden is. Meeer informatie is te vinden in dit blog.

bottom of page