top of page

De prestatiegeneratie

Steeds meer jongeren kampen met prestatiedruk en stress. Dit gaat regelmatig samen met mentale problemen zoals depressieve klachten en angst. Bij het Trimbos-instituut werkten we aan dit onderwerp in een nieuw onderzoek voor het Ministerie van VWS. Daarnaast publiceerde ik er in 2014 een boek over, genaamd De prestatiegeneratie: een pleidooi voor middelmatigheid. Sindsdien ga ik regelmatig in gesprek over dit thema bij onder meer scholen en bedrijven.


'In het boek De prestatiegeneratie onderzoekt neurowetenschapper en auteur Jeroen van Baar waar zijn drang naar excelleren vandaan komt. Hij legt niet alleen zichzelf langs de meetlat maar zijn hele generatie: van solliciterende high potentials tot hipsters in Amsterdam. Waarom wil iedereen de top bereiken?

In een wervelend betoog komen ouders, excellente studies, relaties, carrièrebeurzen, hoog- en laagopgeleiden, Facebook, de zesjescultuur en de harde werkelijkheid voorbij. De prestatiegeneratie is een genadeloze spiegel voor twintigers - én hun ouders.'


'Jeroen van Baar beschrijft het allemaal mooi in het fijne boek De Prestatiegeneratie. Hij is van 1990, maar schrijft als een man van 62 voor wie de ratrace allemaal niet meer hoeft. Het inzicht over zijn generatie is groot.'

nrc.next, 22/01/2014 (••••)


De Prestatiegeneratie is hier te bestellen (€15; ook als e-book).


Lezing boeken? Zie lezingen of neem contact op.

bottom of page