top of page

Sociale determinanten van mentale gezondheid

Als wetenschappelijk medewerker aan het Trimbos-instituut deed ik onderzoek naar het effect van leefomstandigheden op mentale gezondheid, ook wel 'sociale determinanten' genoemd. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat armoede mentale klachten veroorzaakt--en dus ook dat ingrijpen op armoede een gezonde samenleving bevordert. Het team bij Trimbos heeft als doel om te bepalen wat dit betekent voor de Nederlandse context en hoe we met slim beleid en werkzame interventies de mentale gezondheid kunnen bevorderen, zelfs in economisch moeilijke tijden. Hier gebruikte ik een mix van onderzoeksmethoden waaronder interviews, groepsgewijze concept- en modelworkshops, text mining, en multivariate statistiek. Publicaties o.a. een kennissynthese over sociale determinanten van mentale gezondheid.

bottom of page